Akustiki bulut potolok panelleri - Tegelek

Huamei-iň akustiki bulutlary, islendik giňişlikde tersligi azaltmak we düşnükliligi ýokarlandyrmak üçin ýakymly we özüne çekiji görnüşdir.Teklip edilýän özboluşly şekilleriň we ululyklaryň diapazony arhitektorlara, dizaýnerlere we gurnaýjylara müşderilere batyrgaý, ýöne binagärlik taýdan ýakymly döredijilik çözgütleri hödürlemek üçin gapy açýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bulutlar potolokdan asylmak üçin niýetlenendir, paneliň ýüzüne degen ýaly ses siňdirip, daşky gurşaw energiýasyny ele alýar, paneliň arka tarapyndaky potolokdan güýçli şöhleleri gabap alýar.

Asma akustiki potol süýümli aýna we degişli mukdarda baglaýjy çyglylyga garşy serişde we konserwant bilen birleşdirilip, soň bolsa guradyşy gaýtadan işlemek we ahyrky potolok bezeg materialynyň täze görnüşine öwrülmek arkaly emele gelýär.

Akustiki bulutlar radio stansiýalary, teleýaýlym studiýalary, studiýalar, mekdepler, sport zallary, teatrlar, kitaphanalar, medeni merkezler, auditoriýalar, köp funksiýaly zallar, konferensiýa otaglary we konsert zallary we ses siňdiriş hiline has ýokary talaplary talap edýän beýleki ýerler üçin amatlydyr.

Lighteňil agramly ses siňdirişi, tekerleriň ýylylyk izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak aýratynlyklary bar.ajaýyp görnüşi we amatly gurluşygy. Bir söz bilen aýdylanda, her dürli jemgyýetçilik binalarynyň potolok bezegi üçin amatly.

Esasy häsiýet

1675308390463

Fire Ajaýyp oda çydamly (A1)
Sound Ajaýyp ses izolýasiýasy (≥0.85)
◆ ighteňil agram we sarkma, sarsdyryjy ýa-da zaýalanýan ýok
◆ Greenaşyl ekologiýa taýdan arassa gurluşyk materiallary

1675308390463

Dizaýn dizaýny

ýüzi

Tehniki senesi

Esasy material Torrefaksiýa ýokary dykyzlykly süýümli aýna ýüňi birleşdirdi
Aceüz Bezeg süýümli aýna dokumasy bilen örtülen ýörite boýag
Dizaýn Ak tekizlik / ak nokat / gara tekizlik ýa-da başga reňkler
NRC SGS tarapyndan synag edilen 0.8-0.9 (ENISO354: 2003 ENISO11654: 1997)
Oda çydamly SGS tarapyndan synag edilen A synpy (EN13501-1: 2007 + A1: 2009)
Malylylyk çydamly ≥0.4 (m2.k) / W.
Çyglylyk 40 ° C-de 95% -e çenli RH bilen ölçeg taýdan durnukly, sarkma ýok,
siňdirmek ýa-da aýyrmak
Çyglylyk ≤1%
Daşky gurşawa täsiri Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar
Şahadatnama SGS / KFI / ISO9001: 2008 / CE
Adaty ululyk Diametri 1200mm / 1000mm / 900mm / 800mm / 600mm we ş.m.
Galyňlyk 30mm / 40mm / 50mm we ş.m.
Dykyzlygy 100kg / m3, ýörite dykyzlyk üpjün edilip bilner
HOWPSUZlyk Gurluşyk materiallarynda radionuklidleriň çägi
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: Ira≤1.0
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: 232Th, 40K: Ir≤1.3

Gurnama

img

Arza

asd02152403

Kitaphana

d

Maslahat otagy

fdf2164507

Aeroport

asd02152410

Sport zaly

sda2152319

Ofis


  • Öňki:
  • Indiki: