Kwadrat gyrasy

Näme üçin ses siňdiriji materiallar has giňden ulanylýar

Quietuwaşlyk bolanda hemme zat üýtgeşik bolar

Akustiki öndürijilik, gündelik durmuşymyza hemişe täsir edýän sesiň fiziki aýratynlyklaryna degişlidir.Adam bedeni zyýanly ses gurşawynda bolanda, akustiki öndürijiligi pes bolan içki bezeg materiallary, eşidişiň peselmegi, iş netijeliliginiň peselmegi, üns bermezlik we beýleki stres bilen baglanyşykly alamatlar ýaly sesiň adam saglygyna ýaramaz täsirine goşant goşmaz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Mata diwar paneli süýümli aýna we degişli mukdarda baglaýjy, çyglylyga garşy serişde we konserwant bilen birleşdirilip, soňra gaýtadan işlemek, guratmak we timarlamak arkaly emele gelýär, ahyrsoňy bezeg materialynyň täze görnüşine öwrülýär.

Onda ýeňil agram, ses siňdiriş, ýangynyň öňüni almak, ýylylygy izolýasiýa etmek, ýylylygy tygşytlamak, ajaýyp görnüş we amatly gurluşyk aýratynlyklary bar. Bir söz bilen aýdylanda, her dürli jemgyýetçilik binalarynyň potolok bezegi üçin amatly.

Aňsat gurnamak we aýyrmak aňsat.
Kwadrat gyrasy we kesilen gyrasy edip biler
Ajaýyp ýangyna garşy
Ajaýyp ses izolýasiýasy
Weighteňil agram we hiç haçan egilmez

Esasy häsiýet

1675308390463

Arza

Myhmanhana naharhanasy
Kino
Duşuşyk otagy
Ofis
Akustiki diwar paneli köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar
Dürli görnüş we inçejiklik isleg bilen edip biler

Kitaphana

Kitaphana

CINEMA

CINEMA

Ofis

Ofis

HOSPITAL

HOSPITAL

Tehniki maglumatlar

NRC SGS tarapyndan synag edilen 0.8-0.9 (ENISO354: 2003 ENISO11654: 1997)
Milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen 0.9-1.0 (GB / T20247-2006 / ISO354: 2003)
Oda çydamly SGS tarapyndan synag edilen A synpy (EN13501-1: 2007 + A1: 2009)
Milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen A synpy (GB8624-2012)
Malylylyk çydamly ≥0.4 (m2.k) / W.
Çyglylyk 40 ° C-de 95% -e çenli RH bilen ölçeg taýdan durnukly, sarkma ýok,
siňdirmek ýa-da aýyrmak
Çyglylyk ≤1%
Daşky gurşawa täsiri Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar
Şahadatnama SGS / KFI / ISO9001: 2008 / CE
Adaty ululyk 600x600 / 600x1200mm, sargyt etmek üçin beýleki ululyk.
Ini ≤1200mm, Uzynlygy 2700mm
Dykyzlygy 100kg / m3, ýörite dykyzlyk üpjün edilip bilner
HOWPSUZlyk Gurluşyk materiallarynda radionuklidleriň çägi
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: Ira≤1.0
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: 232Th, 40K: Ir≤1.3

Ölçegi we ýüklemek ukyby

SIZE (MM) PIKIR Gaplamak Oüklemek häsiýeti
600 * 600mm 12mm 25PCS / CTN 13300PCS / 532CTNS / 4788SQM
600 * 1200mm 6650PCS / 266CTNS / 4788SQM
600 * 600mm 15mm 20PCS / CTN 10640PCS / 532CTNS / 3830.4SQM
600 * 1200mm 5320PCS / 266CTNS / 3830.4SQM
600 * 600mm 20mm 15PCS / CTN 7980PCS / 532CTNS / 2872.8SQM
600 * 1200mm 3990PCS / 266CTNS / 2872.8SQM
600 * 600mm 25mm 12PCS / CTN 6384PCS / 532CTNS / 2298.2SQM
600 * 1200mm 3192PCS / 266CTNS / 2298.2SQM

  • Öňki:
  • Indiki: