Süýümli aýna kesiji maşyn

1.Bu süýümli aýna matany kesmek üçin ulanylýan süýümli aýna matany kesmek.
2. Tizligi erkin sazlap bolýar.
3. Kesilen ululygy islege görä sazlap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VIdeo

beýany

Ölçegi 3.3x2x1.6
Poroşok 40K.W / H.
Maşyn belgisi HMQZ-1250
Saýtyň talaby Goragly elektrik interfeýsi. Wolt 380V / 220V
Operator 1 işçi
Enjamlaryň çykyşy 1D / 6000M
Agram 1400KG

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

2. Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Biz 30-dan gowrak patent we IATF 16946: 2016 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.

3. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, L / C, nagt;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

4. OEM & ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?
Hawa, OEM & ODM sargytlary kabul edilýär.

5. Zawodyňyza baryp bilerinmi?
Zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

6. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

7. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanylandan soň 30 günüň içinde bolýar.

8. Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, müşderimiziň haýyşy boýunça ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.

9. Töleg şertleri haýsylar?
T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy), L / C göz öňünde tutulanda, Alibaba Escrow we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

10. Nusga taýýarlamak üçin näçe gün gerek we näçe?
10-15 gün.Mysal üçin goşmaça töleg ýok we belli bir şertde mugt nusga almak mümkin.

Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?
Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 15 gün gerek.

2. countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?
Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: