Süýümli aýna dokumasy Mat-HM000

Surfaceerüsti bezeg materialy hökmünde iň oňat süýümli aýna dokumasy -HM000

HM000-iň dizaýny tebigy öň dokumasy bolup, esasy dokuma hasaplanýar.

Dykyzlygy adatça 40-60g / m2 bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Süýümli aýna dokuma önümleri süýümli aýna potoloklaryň we bezeg diwar kagyzlarynyň aşaky materialydyr.Bu önüm tarapyndan öndürilen potol paneli we diwar kagyzy gowy durnuklylyk, tekiz görnüş, açyk reňk we amatly gatlak häsiýetine eýe.
Çig mal çig malymyzyň gurluş dizaýny, duýga ajaýyp çeýeligi, işleýiş wagtynda oňat galyp we samall burçlarda yza gaýtmazlygy üpjün edýär.Duýgur ýelim deň derejede paýlanýar, oňat baglanyşygy, ýüplügiň az düşmegini we kiçijik rulonyň diametrini üpjün edýär.Gowy ýerüsti dokma materialy gowy öndürijilik döredip biler.Aýna süýümler we baglaýjylar saçsyz, ýag tegmilleri, tegmiller we beýleki kemçilikler bolmazdan deň paýlanýar.Dokumamyzdaky rezin çalt aralaşma tizligine, gowy film örtügine we howa köpürjiklerini aýyrmak üçin gündogara eýe.

Süýümli aýna dokumasy, hassahanalar, gurluşyk ofisleri, mekdepler, iş ýerleri we beýleki köpçülikleýin dynç alyş ýerleri, şeýle hem myhmanhanalar, restoranlar, söwda merkezleri, konferensiýa zallary, ýaşaýyş jaýlary we beýleki ýokary derejeli potolok we diwar üçin bezeg materiallary hökmünde giňden ulanylýar.

s

Süýümli aýna dokumasynyň esasy dizaýnlary

ýüzi

Aýna süýümli dokuma matasy adingük kuwwaty

SIZE (WIDTH) Gaplamak Daşarda DIA Qükleme QTY (40HQ)
0.61M / 0.625M 600M / ROLL 56 CM 320 ROLLS / 192000M / 117120SQM (120000SQM)
1.23M / 1.25M 600M / ROLL 56 CM 160 ROLLS / 96000M / 118080SQM (120000SQM)
0.61M / 0.625M 1100M / ROLL 75 CM 180 ROLLS / 198000M / 120780SQM (123750SQM)
1.23M / 1.25M 1100M / ROLL 75CM 90 ROLLS / 99000M / 121770SQM (123750SQM)
s1

s

Süýümli aýna dokumasynyň ulanylmagy

s

s

Sorag-jogap

1. Sitirlemäni nädip alyp bilerin?
Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy ýa-da amatly bolan islendik gyssagly söhbetdeşlik gurallary bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?
Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

3. Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?
Hawa, OEM sargytlaryny gyzgyn kabul edýäris.

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

5. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

6. Sargytlaryň iň az mukdary näçe?
MOQ-ymyz 1 karton.

7. Töleg şertleri näme?
T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy) we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

8. Nusga taýýarlamak üçin näçe gün gerek we näçe?
10-15 gün.Mysal üçin goşmaça töleg ýok we belli bir şertde mugt nusga almak mümkin.

9. Men size nähili ynanýaryn?
Kompaniýamyzyň durmuşy hökmünde dogruçyl hasaplaýarys, başga-da, Alibabadan söwda kepilligi bar, sargydyňyz we puluňyz kepillendiriler.


  • Öňki:
  • Indiki: