Süýümli aýna akustiki diwar paneli

Akustiki paneller, eho we reverberasiýa daş-töwerekdäki sesleri döredýän giňişlikler üçin iň meşhur çözgüt, eşitmek kyn.Sesi siňdirip, akustiki paneller ses şöhlelerini minimuma eltýär we gürleýiş düşnükli we gaty ses peselýän has amatly akustiki gurşaw döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gowy meseläňiz bar bolsa we nireden başlamalydygyňyzy bilmeseňiz, dogry ýer tapdyňyz.Öýleriňizden başlap, professional meýdançalara we ş.m.

Akustiki paneller dürli gyralar stil dizaýnlary we dürli gurnama usullary bilen ululyklaryň we galyňlyklaryň arasynda düzülip bilner.Programmaňyz üçin iň oňat panel konfigurasiýasyny dizaýn etmek üçin bu opsiýalaryň haýsydyr birini saýlaň.Tersine siňdirmek, gürleýiş ukybyny ýokarlandyrmak we ajaýyp görünýän we oňat görünýän amatly ýer döretmek üçin bu panelleri ulanyň.

Ybadat jaýlary, telekonferensiýa we wideo konferensiýa otaglary, ýaýlym we ýazgy studiýalary, köp maksatly otaglar, ofisler, auditoriýalar ýa-da ýokary hilli ses siňdirişine mätäç islendik ýer.
“Torrefaction” tarapyndan öndürilen süýümli aýna akustik diwar paneli, ýokary dykyzlykly süýümli aýna ýüň , surfaceerüsti “A” derejeli ot saklaýjy süýümli aýna mata bilen örtülendir , islendik ululygy, görnüşi we reňkini edip biler

Esasy häsiýet

Bu aňsat gurnamak we aňsat aýyrmak

Kwadrat gyrasy we kesilen gyrasy edip biler
Ajaýyp ýangyna garşy
Ajaýyp ses izolýasiýasy
Weighteňil agram we hiç haçan egilmez

1675308390463

Arza

Myhmanhana naharhanasy
Kino
Duşuşyk otagy
Ofis
Akustiki diwar paneli köpçülik ýerlerinde giňden ulanylýar
Dürli görnüş we inçejiklik isleg bilen edip biler

Kitaphana

Kitaphana

CINEMA

CINEMA

Ofis

Ofis

HOSPITAL

HOSPITAL

Ölçegi we ýüklemek ukyby

SIZE (MM) PIKIR Gaplamak Oüklemek häsiýeti
600 * 600mm 12mm 25PCS / CTN 13300PCS / 532CTNS / 4788SQM
600 * 1200mm     6650PCS / 266CTNS / 4788SQM
600 * 600mm 15mm 20PCS / CTN 10640PCS / 532CTNS / 3830.4SQM
600 * 1200mm     5320PCS / 266CTNS / 3830.4SQM
600 * 600mm 20mm 15PCS / CTN 7980PCS / 532CTNS / 2872.8SQM
600 * 1200mm     3990PCS / 266CTNS / 2872.8SQM
600 * 600mm 25mm 12PCS / CTN 6384PCS / 532CTNS / 2298.2SQM
600 * 1200mm     3192PCS / 266CTNS / 2298.2SQM

Tehniki senesi

NRC SGS tarapyndan synag edilen 0.8-0.9 (ENISO354: 2003 ENISO11654: 1997)
Milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen 0.9-1.0 (GB / T20247-2006 / ISO354: 2003)
Oda çydamly SGS (EN13501-1: 2007 + A1: 2009) tarapyndan synag edilen A synp, milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen (GB8624-2012)
Malylylyk çydamly ≥0.4 (m2.k) / W.
Çyglylyk 40 ° C-de 95% -e çenli RH bilen ölçeg taýdan durnukly, sarkma ýok,
siňdirmek ýa-da aýyrmak
Çyglylyk ≤1%
Daşky gurşawa täsiri Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar
Şahadatnama SGS / KFI / ISO9001: 2008 / CE
Adaty ululyk 600x600 / 600x1200mm, sargyt etmek üçin beýleki ululyk.
Ini ≤1200mm, Uzynlygy 2700mm
Dykyzlygy 100kg / m3, ýörite dykyzlyk üpjün edilip bilner
HOWPSUZlyk Gurluşyk materiallarynda radionuklidleriň çägi 226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: Ira≤1.0
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: 232Th, 40K: Ir≤1.3

  • Öňki:
  • Indiki: