Süýümli aýna dokumasy Mat-HM000A

Meşhur we gyzgyn satuw Fiberglass örtükli dokuma matasy HM000A

Bu ak pürküji dizaýn süýümli örtükli dokma matasy HM000A iň meşhur we iň köp satylýan önümimizdir.

Adaty dykyzlyk 210g / m2, Elbetde beýleki dykyzlyklary 120g / m2, 150g / m2, 180g / m2, 250g / m2 we ş.m. düzüp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

s5

Aýna süýümli dokuma mat örtügi, potolok plitalarynyň we diwar panelleriniň üstünde giňden ulanylýan, syzmazlyk, çyglylyga garşy täze energiýa tygşytlaýjy materiallaryň bir görnüşi hökmünde.Estetiki islegleri kanagatlandyrmak üçin dürli gurluş we dürli reňkler bilen birleşdirilip bilner.
Adaty dokuma örtügi çygly, howa geçirijilikli, aňsat galyp we tekiz tekizlik kemçiliklerini almak aňsat, belli bir wagtdan soň sary, deformasiýa, döwülmäge ýykgyn edilýän matanyň üstü, hadysa garaşmakdan gaçýar, özüni gaty pes duýýar.Täze örtükli aýna süýümli mat, çygly we galyndydan boşadyň.Şol bir wagtyň özünde, ýokary derejeli aýna süýümli mat örtüginiň ýangyn öndürijiligi, ideal we çyglylyga garşy emlägiň berkligi binanyň içerki önümleri öndürijileri tarapyndan garşylandy.

Aýna süýümli dokuma matanyň üstki örtük derejesi, hatda çişirilmeýär, deşik ýok, tegmiller ýok, gyrasy göni, boşluk ýok, arassa gaplanan.Çyglylyga garşylyk bilen, galyndylaryň ösmeginiň öňüni alyp biler.Mundan başga-da, has ýokary derejeli ýangyna garşy öndürijiligi we has ideal güýç öndürijiligi bar.Şiftiň ýa-da diwar paneliniň iki tarapy we arkasy üçin ulanylýan professional örtük, önümleriň ajaýyp bezeg aýratynlyklaryny we ses azaltmak täsirini üpjün edýär.

Süýümli aýna dokumasy esasy artykmaçlyklary

s

Alkali
Saç az

s2

Çalt doýýar

s3

Gowy himiki
poslama garşylyk

s4

Gowy laýyklyk

s5

Gowy ýokary temperatura
garşylyk

s6

Giň ulanylýar

Gowy ýangyna garşylyk bilen Süýümli aýna dokuma matamyz öz-özünden ýanmaýar, ýanmagy goldamaýar, ot, owadan we ygtybarly ýagdaýynda ýanmaýar.

asd
sd

Süýümli aýna dokumasynyň esasy dizaýnlary

ýüzi

Aýna süýümli dokuma matasy adingük kuwwaty

SIZE (WIDTH) Gaplamak Daşarda DIA Qükleme QTY (40HQ)
0.61M / 0.625M 600M / ROLL 56 CM 320 ROLLS / 192000M / 117120SQM (120000SQM)
1.23M / 1.25M 600M / ROLL 56 CM 160 ROLLS / 96000M / 118080SQM (120000SQM)
0.61M / 0.625M 1100M / ROLL 75 CM 180 ROLLS / 198000M / 120780SQM (123750SQM)
1.23M / 1.25M 1100M / ROLL 75CM 90 ROLLS / 99000M / 121770SQM (123750SQM)

s

Süýümli aýna dokumasynyň ulanylmagy

s

s


  • Öňki:
  • Indiki: