Süýümli aýna üçek tagtanyň gyrasy kesiji maşyn

1. Süýümli aýna gyrasy kesiji maşyn tagtanyň gyralaryny we burçlaryny kesmek üçin ulanylýar we olary dürli kesiş gurallary bilen çalyşýar.Süýümli aýna tagtanyň gyralary we burçlary dürli gyralara we burçlara gaýtadan işlenip bilner, meselem, tegelek gyrasy, gizlenýän gyrasy we ş.m.

2. Işläp bolýan tagtanyň ululygy (590-610mmx590-610mm).

3. Taýýar burçlar tekiz we owadan, gödek gyralary ýok.

4. 99,8% takyklyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VIdeo

Düşündiriş

Ölçegi

2.3x0.9x0.4M / 3.7x1.7x1.4M / 5.5x1.6x1.2M

Kuwwat

4.4KW / 6KW / 6.6KW

Saýtyň talaby

Goragly elektrik interfeýsi. Wolt 380V / 220V , Howanyň basyşy < = 6MPa

Operator

1 işçi

Enjamlaryň çykyşy

2000PCS / 1300PCS / 400PCS

Agram

1000KG / 2000KG / 2800KG

Düşündiriş

Ölçegi

2.3x0.9x0.4M / 3.7x1.7x1.4M / 5.5x1.6x1.2M

Kuwwat

4.4KW / 6KW / 6.6KW

Saýtyň talaby

Goragly elektrik interfeýsi. Wolt 380V / 220V , Howanyň basyşy < = 6MPa

Operator

1 işçi

Enjamlaryň çykyşy

2000PCS / 1300PCS / 400PCS

Agram

1000KG / 2000KG / 2800KG

Üstünliklerimiz

1. Netijeli we innowasiýa nusga hyzmaty, IATF 16946: 2016 hil gözegçilik ulgamy.
2. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik poçta ýa-da habar 24 sagadyň dowamynda jogap berer.
3. Müşderä islän wagtyňyz tüýs ýürekden hyzmat edýän güýçli toparymyz bar.
4. Müşderiniň Supremeokarydygyny, Bagtyň işgärleriniň bardygyny aýdýarys.
5. Hiliň birinji meselesi hökmünde goýuň;
6. OEM & ODM, ýöriteleşdirilen dizaýn / logo / marka we paket kabul ederliklidir.
7. Ösen önümçilik enjamlary, ýokary hiline göz ýetirmek üçin berk hil synagy we gözegçilik ulgamy.
8. Bäsdeşlik bahasy:biz Hytaýda professional awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji, araçynyň girdejisi ýok we iň bäsdeş bahany bizden alyp bilersiňiz.
9. Gowy hil:gowy hil kepillendirilip bilner, bazar paýyny gowy saklamaga kömek eder.
10.Çalt eltmegiň wagty:söwda kärhanalary bilen pikir alyşmak üçin wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijimiz bar.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.
11. Biziň öz zawodlarymyz bar we material üpjün etmekden we öndürmekden satuwa çenli professional önümçilik ulgamyny, şeýle hem hünärmen R&D we QC toparyny döretdik.Elmydama özümizi bazar meýilleri bilen täzeläp durýarys.Bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we hyzmat hödürlemäge taýýar.


  • Öňki:
  • Indiki: