Speedokary tizlikli dispersiýa mikser


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

s2

1. Garyşdyrylanda we dargadylanda howanyň siňdirilmegi gaty az we garyşyk we garyşyk täsirleri gowy.Orta ýa-da ýokary tizlikli garyşyk bilen, dispersiýa maddanyň çalt ermegine we bölejikleriň kiçelmegine sebäp bolup biler.Asylan bölejikleri ýasamak üçin gaty inçe gaty bölejikler suwuklyga goşulýar.Asylan bölejikleriň aýratynlyklary, agyrlyk güýjüne we çökgünlige sezewar bolmazlygydyr.
2. Gaty bölejigiň üstü suwuk esasy material bilen çyglanýar.
3. Bölejikler mehaniki energiýa bilen kiçi bölejiklere bölünýär.
4. Bölejikler bilen suwuk esasy materiallaryň arasyndaky häsiýetli täsir, çyglylygyň we flokulýasiýanyň güýjüni kesgitleýär.
5. Gaty bölejikleriň we suwuk esasy materialyň arasyndaky täsir, çyglylyga we flokulýasiýa garşy täsirleri kesgitleýär.
6. Ulanylýan materiallar: suwuk we suwuk gaty materiallar üçin örtük, ýangyç, pigment, lateks boýag, syýa, kagyz, ýelim we beýleki himiýa pudaklary.

Düşündiriş

Ölçegi

1.9x0.5x0.9M

Poroşok

12 KW / sag

Maşyn belgisi

HMG

Saýtyň talaby

Goragly suw interfeýsi , elektrik interfeýsi. Zeýkeş kanaly we lagym kanaly. Wolt 380V / 220V

Operator

1-2 işçi

Enjamlaryň çykyşy

Sagatda 500KG /

Agram

950KG

s3
s

Üstünliklerimiz

1. Netijeli we innowasiýa nusga hyzmaty, IATF 16946: 2016 hil gözegçilik ulgamy.
2. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik poçta ýa-da habar 24 sagadyň dowamynda jogap berer.
3. Ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli barlamak üçin berk hil synagy we gözegçilik ulgamy.
4. Bäsdeşlik bahasy: biz Hytaýda professional awtoulag zapas şaýlaryny öndüriji, araçynyň girdejisi ýok we iň bäsdeş bahany bizden alyp bilersiňiz.
5. Gowy hil: gowy hil kepillendirilip bilner, bu bazar paýyny gowy saklamaga kömek eder.
6. Çalt eltiş wagty: söwda kärhanalary bilen pikir alyşmak üçin wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijimiz bar.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki: