Süýümli aýna potolok tagtasy gyzgyn basyş enjamy

1. Süýümli aýna potolok plitalary gyzgyn basyş maşyny, aýna süýümli pagtany islege görä dürli galyňlygyň we dykyzlygyň substratyna çykarmak üçin ýokary basyş we ýokary temperatura ulanylýar.

2. Şeýle hem gönüden-göni tolkun görnüşini basmak üçin galyndylaryň dürli görnüşini ulanyp bilersiňiz we ş.m.

3. Wagt we temperatura, ýokary awtomatlaşdyryş derejesine gözegçilik edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VIdeo

Düşündiriş

Ölçegi

1.33x3x4M

Kuwwat

8.5 KW

Saýtyň talaby

Goragly elektrik interfeýsi. Wolt 380V / 220V , Howanyň basyşy < = 6MPa

Operator

2 işçi

Enjamlaryň çykyşy

Günde 1000SQM

Agram

9500KG

Sorag-jogap

1. Getirmegiň wagty näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 5 günüň içinde bolýar.

2. Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, müşderimiziň haýyşy boýunça ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.

3. Töleg şertleri näme?
T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy) we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

4. Nusga taýýarlamak üçin näçe gün gerek we näçe?
10-15 gün.Mysal üçin goşmaça töleg ýok we belli bir şertde mugt nusga almak mümkin.

5. Siziň artykmaçlygyňyz näme?
15 ýyldan gowrak awtoulag zapas şaýlaryny öndürmäge üns berýäris, müşderilerimiziň köpüsi Demirgazyk Amerikadaky markalar, ýagny premium markalar üçin 15 ýyllyk OEM tejribesini topladyk.

6. Men size nähili ynanýaryn?
Kompaniýamyzyň durmuşy hökmünde dogruçyl hasaplaýarys, başga-da, Alibabadan söwda kepilligi bar, sargydyňyz we puluňyz kepillendiriler.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden öň elmydama 100% barlag;

2. Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Biz 30-dan gowrak patent we IATF 16946: 2016 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.

3. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, L / C, nagt;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki: