Süýümli aýna dokumasy Mat-HM700

HM700-Ajaýyp akustiki öndürijilik Aýna süýüm dokumasy dokma matasy

Soundokary ses siňdirişi

Fireangyn söndüriji ussatlyk

Gowy örtük ukyby

Smoothumşak we ýumşak ýer

Süýüm birmeňzeş ýaýrady

Hapa garşy (ýag ​​tegmili)

Laminasiýa edilenden soň göni ulanyň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Fiberglas dokumasy dokumasy, esasan, aýna gurçuk / gaýa ýüň önümlerini we mineral süýümli potolok önümlerini daşky we arka bejermek üçin, ýüzüni tekiz we hatda tekizlemek üçin ulanylýar.
Aýna süýümler we baglaýjylar saçsyz, ýag tegmilleri, tegmiller we beýleki kemçilikler bolmazdan deň paýlanýar.
Çybyn çalt geçiş tizligine, gowy film örtügine we howa köpürjiklerini aýyrmak üçin gündogara eýe.

önüm

önüm

Süýüm aýna dokumasynyň tehniki maglumatlary

Süýümli aýna dokumamyz, adatça, sesiň siňdirilmegi we sesiň peselmegi, ýylylyk izolýasiýasy, antibakterial we çyglylyk bilen potolokyň ähli görnüşlerinde, diwar panelleriniň üstki bezeginde ulanylýar.

s3

Süýümli aýna dokumasy / Mat programmasy

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI: Süýümli aýna dokma matasy
Esasy materiallar: Aýna süýüm, ýangyn saklaýjy, kalsiý tozy, organiki baglaýjy
Giňligi: 1230mm;1250mm;610mm;625mm
DIZAYN: HM700
EER agramy: 280G / M2-330G / M2
DÜZGÜN MAZMUN: 0.6%
SUW BOLANOK: 63%
GARŞY MAZMUN: 14%
Howa ygtyýary: 325mm / s
DÖWRÜN GÖRNÜŞI (MD) 365 (N / 50mm)
DÖWRÜN GÖRNÜŞI (CMD) 263 (N / 50mm)

Aýna süýüm 700 dokma dokumasy adingük kuwwaty

SIZE (WIDTH) Gaplamak Daşarda DIA Qükleme QTY (40HQ)
0.61M / 0.625M 450M / ROLL 56 CM 320 ROLLS / 144000M / 87840SQM (90000SQM)
1.23M / 1.25M 450M / ROLL 56 CM 160 ROLLS / 72000M / 88560SQM (90000SQM)
0.61M / 0.625M 850M / ROLL 75 CM 180 ROLLS / 153000M / 93330SQM (95625SQM)
1.23M / 1.25M 850M / ROLL 75CM 90 ROLLS / 76500M / 94095SQM (95625SQM)

s3

Sorag-jogap

1. Sitirlemäni nädip alyp bilerin?
Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy ýa-da amatly bolan islendik gyssagly söhbetdeşlik gurallary bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?
Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

3. Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?
Hawa, OEM sargytlaryny gyzgyn kabul edýäris.

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

5. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

6. Sargytlaryň iň az mukdary näçe?
MOQ-ymyz 1 karton

7. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 5 günüň içinde bolýar.

8. Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, müşderimiziň haýyşy boýunça ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.

Üstünliklerimiz

1.Hil kepilligi.
Biziň öz markamyz bar we hiline uly ähmiýet berýäris.Işleýän tagtanyň önümçiligi IATF 16946: 2016 Hil dolandyryş standartyny saklaýar we Angliýadaky NQA Certification Ltd. tarapyndan gözegçilik edilýär.
2. Müşderiniň iň ýokarydygyny, Bagtyň işgärleriniň bardygyny aýdýarys.
3. Hiliň birinji meselesi hökmünde goýuň;
4. OEM & ODM, ýöriteleşdirilen dizaýn / logo / marka we paket kabul ederliklidir.
5. Ösen önümçilik enjamlary, ýokary hiline göz ýetirmek üçin berk hil synagy we gözegçilik ulgamy.


  • Öňki:
  • Indiki: