Süýümli aýna ýelmeýän maşyn

Süýümli aýna ýelmeşýän maşyn, esasan ýelimiň ýüzüne awtomatiki we deň derejede pürkmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VIdeo

beýany

Ölçegi

1.8x2.4x2.3M

Kuwwat

6KW

Saýtyň talaby

Goragly elektrik interfeýsi. Wolt 380V / 220V , Howanyň basyşy < = 6MPa

Operator

4 işçi

Enjamlaryň çykyşy

Günde 5000 SQM

Agram

7600KG

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. MOQ hakda: Talabyňyza görä düzedip bileris.

2. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we Logotipiňizi iberip bilersiňiz.Täze galyp we logotip açyp, soňra tassyklamak üçin nusgalary iberip bileris.

3. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly wagtyňyz meniň bilen gürleşiň.

4. qualityokary hilli: qualityokary hilli material ulanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, çig mal satyn almakdan başlap gaplamak üçin her önümçilik işine jogapkär adamlary bellemek.

5. Galyndy ussahanasy, mukdaryna görä ýöriteleşdirilen model ýasalyp bilner.

6. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

7. OEM hoş geldiňiz.Logöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.

8. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.

9. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden öň elmydama 100% barlag;

10. Siziň haýsy şahadatnamaňyz bar?
Biz 30-dan gowrak patent we IATF 16946: 2016 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.

11. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, L / C, nagt;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

12. OEM & ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?
Hawa, OEM & ODM sargytlary kabul edilýär.

Üstünliklerimiz

Satuwyňyzy goldamak üçin öz toparymyzyň doly toplumy.
Müşderimize iň gowy hyzmaty we önümleri hödürlemek üçin ajaýyp gözleg topary, berk QC topary, ajaýyp tehnologiýa topary we gowy hyzmat satuw topary bar.Ikimiz hem öndüriji we söwda kompaniýasy.


  • Öňki:
  • Indiki: