Süýümli aýna reňkli maşyn

1. Süýümli aýna reňkli reňkleýji maşyn, aýna süýümli matanyň ýüzüne sepmek üçin ulanylyp bilner.Aýna süýümli matanyň dürli reňkleri talaplara görä sepilip bilner.
2. Tutuş prosesde awtomatiki pürkmek we awtomatiki sarmak.
3. Guradyjy liniýa bilen, sepilenden soň awtomatiki guratmak. Üstünlikleri: ýönekeý operasiýa okuwy nobatçy bolup bilýän bolsa, zähmeti tygşytlamak, zähmet çykdajylaryny azaltmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýönekeý enjamlar bilen işlemek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Ölçegi 5.2x36x3.8M
Poroşok 40K.W / H.
Maşyn belgisi HMGZ-3600
Saýtyň talaby Uzynlygy 40 m, ini 6,2 m, beýikligi 4m. Saklanan elektrik interfeýsi., Pnewmatik interfeýs we Tebigy gaz interfeýsi. Wolt 380V / 220V, Howanyň basyşy < M 6M Pa, Tebigy gaz < K 6K Pa
Operator 2 işçi
Enjamlaryň çykyşy Sagatda 1200 metr /
Agram 2100KG / toplum üçin

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. Harytlar web sahypasyndan tapawutly bolanda nädip etmeli?
100% yzyna gaýtarmak

3. ippingük daşamak
● EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
Sea Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
Ipping Biziň iberiji agentimiz ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

4. Töleg möhleti
● Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
More Has köp habarlaşmak gerek

5. Satuwdan soň hyzmat
● Tassyklanan sargyt möhletinden 1 gün soň önümçilik wagty gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ederis.

Üstünliklerimiz

1. Satuwyňyzy goldamak üçin öz toparymyzyň doly toplumy.
Müşderimize iň gowy hyzmaty we önümleri hödürlemek üçin ajaýyp gözleg topary, berk QC topary, ajaýyp tehnologiýa topary we gowy hyzmat satuw topary bar.Ikimiz hem öndüriji we söwda kompaniýasy.

2. Hil kepilligi.
Biziň öz markamyz bar we hiline uly ähmiýet berýäris.Işleýän tagtanyň önümçiligi IATF 16946: 2016 Hil dolandyryş standartyny saklaýar we Angliýadaky NQA Certification Ltd. tarapyndan gözegçilik edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: