üçek inedördül gyrasy

Gowy meseläňiz bar bolsa we nireden başlamalydygyňyzy bilmeseňiz, diňe biziň bilen habarlaşyň.Öýleriňizden başlap, professional meýdançalara we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Akustiki çözgütler, akustiki meseläni çözmek we dünýädäki täjirçilik, senagat we ýaşaýyş ýerleri üçin önümler bilen üpjün edip, pudakda öňdebaryjy boldy.Biz çözgütlerimize we önümlerimize buýsanýarys we akustiki taýdan amatly şertleri döretmäge çalyşýarys

Bir otagdaky eho we reverberasiýa gözegçilik etmek üçin dizaýn edilen we ýasalan akustiki paneller.Köplenç diwarlardan sesiň peselmegine we öý studiýalarynda, öý teatrlarynda, aýdym-saz otaglarynda, ofislerde sesiň peselmegine gözegçilik etmek üçin ulanylýar we täjirçilik ýerlerinde sözleýiş meselesine kömek edýär.

Daş ýüňli potolok, ýüň we degişli mukdarda baglaýjy çyglylyga garşy serişdäni we konserwanty birleşdirip, soň bolsa guradyş we gaýtadan işlemek arkaly emele gelip, potolok bezeg materialynyň täze görnüşine öwrüldi.

Kwadrat gyrasy, teguler gyrasy, gyrasyny ýatyryp biler
Ajaýyp ot geçirmeýän A synpy
Ajaýyp ses izolýasiýasy
Weighteňil agram we hiç haçan egilmez

Esasy häsiýet

paoduct1

Dizaýn

ýüzi

Tehniki senesi

NRC SGS tarapyndan synag edilen 0.8-0.9 (ENISO354: 2003 ENISO11654: 1997) 0.9-1.0 milli abraýly bölümler tarapyndan synag edildi (GB / T20247-2006 / ISO354: 2003)
Oda çydamly SGS (EN13501-1: 2007 + A1: 2009) tarapyndan synag edilen A synp, milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen (GB8624-2012)
Malylylyk çydamly ≥0.4 (m2.k) / W.
Çyglylyk 40 ° C-de 95% -e çenli RH bilen ölçeg taýdan durnukly, sarkma ýok,
siňdirmek ýa-da aýyrmak
Çyglylyk ≤1%
Daşky gurşawa täsiri Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar
Şahadatnama SGS / KFI / ISO9001: 2008 / CE
Adaty ululyk 600x600 / 600x1200mm, sargyt etmek üçin beýleki ululyk.
Ini ≤1200mm, Uzynlygy 2700mm
Dykyzlygy 100kg / m3, ýörite dykyzlyk üpjün edilip bilner
HOWPSUZlyk Gurluşyk materiallarynda radionuklidleriň çägi
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: Ira≤1.0
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: 232Th, 40K: Ir≤1.3

Ölçegi we ýüklemek ukyby

SIZE (MM) PIKIR Gaplamak Oüklemek häsiýeti
600 * 600mm 12mm 25PCS / CTN 13300PCS / 532CTNS / 4788SQM
600 * 1200mm 6650PCS / 266CTNS / 4788SQM
600 * 600mm 15mm 20PCS / CTN 10640PCS / 532CTNS / 3830.4SQM
600 * 1200mm 5320PCS / 266CTNS / 3830.4SQM
600 * 600mm 20mm 15PCS / CTN 7980PCS / 532CTNS / 2872.8SQM
600 * 1200mm 3990PCS / 266CTNS / 2872.8SQM
600 * 600mm 25mm 12PCS / CTN 6384PCS / 532CTNS / 2298.2SQM
600 * 1200mm 3192PCS / 266CTNS / 2298.2SQM

Beýleki ýörite ululyklary düzüp bolýar

Arza

Kitaphana

Kitaphana

CINEMA

CINEMA

Ofis

Ofis

HOSPITAL

HOSPITAL


  • Öňki:
  • Indiki: