süýümli aýna akustiki potolok Bevel gyrasy

“HUAMEI” önümleri– Fiberglas akustiki potolok we paneli dünýäde barha meşhurlanýar, iň oňat akustiki effektlere we ýangyna garşy täsirlere laýyk gelmek üçin bezeg üçin ilkinji seçimdir. Önümiň ot we ses siňdiriş täsiri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Akustiki paneller, eho we reverberasiýa daş-töwerekdäki sesleri döredýän giňişlikler üçin iň meşhur çözgüt, eşitmek kyn.Sesi siňdirip, akustiki paneller ses şöhlelerini minimuma eltýär we gürleýiş düşnükli we gaty ses peselýän has amatly akustiki gurşaw döredýär.Kino teatrlarynda, aýdym-saz otaglarynda, hassahanalarda, mekdeplerde, gözleg institutlarynda we ses talaplary has az bolan ýerlerde giňden ulanylýar.

"HUAMEI" şowhuna garşy göreşmek we täjirçilik giňişligiňizde dizaýny güýçlendirmek üçin döredilen potolok we diwar çözgütlerimiziň giň portfelini öwrenýär. Patyşa we diwar çözgütleriniň giň katalogynda ýylylygy goşmak, ses siňdirmek we jaýyňyzy güýçlendirmek üçin ajaýyp potolok ýa-da diwar tapyň. .

Aceüz

sdf3102112_ 副本

Esasy häsiýet

1675308390463

Tehniki senesi

Esasy material Torrefaksiýa ýokary dykyzlykly süýümli aýna ýüňi birleşdirdi
Aceüz Bezeg süýümli aýna dokumasy bilen örtülen ýörite boýag
Dizaýn Talap edilişi ýaly ak pürküji / ak boýag / gara pürküji / reňkli
NRC SGS tarapyndan synag edilen 0.8-0.9 (ENISO354: 2003 ENISO11654: 1997)
Milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen 0.9-1.0 (GB / T20247-2006 / ISO354: 2003)
Oda çydamly SGS tarapyndan synag edilen A synpy (EN13501-1: 2007 + A1: 2009)
Milli abraýly bölümler tarapyndan synag edilen A synpy (GB8624-2012)
Malylylyk çydamly ≥0.4 (m2.k) / W.
Çyglylyk 40 ° C-de 95% -e çenli RH bilen ölçeg taýdan durnukly, sarkma ýok,
siňdirmek ýa-da aýyrmak
Çyglylyk ≤1%
Daşky gurşawa täsiri Plitkalar we gaplamalar doly gaýtadan ulanylýar
Şahadatnama SGS / KFI / ISO9001: 2008 / CE
Adaty ululyk 600x600 / 600x1200mm, sargyt etmek üçin beýleki ululyk.
Ini ≤1200mm, Uzynlygy 2700mm
Dykyzlygy 100kg / m3, ýörite dykyzlyk üpjün edilip bilner
HOWPSUZlyk Gurluşyk materiallarynda radionuklidleriň çägi
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: Ira≤1.0
226Ra-nyň aýratyn işjeňligi: 232Th, 40K: Ir≤1.3

Gurnama diagrammasy

komp

Capacityük kuwwaty

SIZE (MM) PIKIR (MM) GAPLAMAK (PCS / CTN) Oükleme häsiýeti (PCS / CTN / SQM)
600 * 600mm 12mm 25PCS / CTN 13300PCS / 532CTNS / 4788SQM
600 * 1200mm 6650PCS / 266CTNS / 4788SQM
600 * 600mm 5mm 20PCS / CTN 10640PCS / 532CTNS / 3830.4SQM
600 * 1200mm 5320PCS / 266CTNS / 3830.4SQM
600 * 600mm 20mm 15PCS / CTN 7980PCS / 532CTNS / 2872.8SQM
600 * 1200mm 3990PCS / 266CTNS / 2872.8SQM
600 * 600mm 25mm 12PCS / CTN 6384PCS / 532CTNS / 2298.2SQM
600 * 1200mm 3192PCS / 266CTNS / 2298.2SQM

Beýleki ýörite ululyklary düzüp bolýar

Arza

Kitaphana

Kitaphana

sport zaly

GYM

Ofis

Ofis

HOSPITAL

HOSPITAL

Özbaşdaklaşdyrma

Aboveokardaky süýümli aýna akustiki potolok / paneller, “Shandong Huamei Building Materials Co., Ltd” müşderilere ýetirýän adaty görnüşleridir. Müşderi belli bir ululygy, galyňlygy, reňki, görnüşi we dykyzlygy boýunça “Fiberglass” ses geçirmeýän paneli islese. müşderiniň satyn alşyna görä akustiki potolok plitalaryny öndürip biler, dürli ýurtlardan gelen müşderilere aýratyn hyzmat hödürläp biler.

Biziň artykmaçlyklarymyz

● Biz 20 ýyldan gowrak önümçilik we satuw tejribesi bolan, ýokary hilli we arzan bahaly zawod.
● Biziň çig mal önümçiligimiz bar, hiline we bahasyna gowy gözegçilik edip bileris.
● Bizde professional önüm gözleg we ösüş topary, satuw topary, gurnama topary we satuwdan soňky topary bar.
Professional Professional önüm hasabatlaryny we şahadatnamalaryny berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: