Ösümlik meýdanyny giňeltmek

B Kompaniýanyň başlygy Hou Bingliniň paýhasly ýolbaşçylygynda kompaniýamyzyň satuw bazary barha giňelýär we aýna süýümli ses siňdiriji önümleriň içerde we daşary ýurtlarda paýy ýokarlanýar.

Kompaniýanyň iş geriminiň giňelmegi kuwwatyň ýoklugy bilen çäklendirilýär we käbir önümçilik liniýalary ýokary ýük bilen işlemegini dowam etdirýärler.Kompaniýa, önümçilik göwrümini giňeltmek we kompaniýanyň kuwwatynyň ýetmezçiliginiň häzirki ýagdaýyny netijeli çözmek üçin 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda 20 000 inedördül metr önümçilik ussahanasyny giňeldip başlady.Kompaniýamyzyň asyl ösümlik meýdany 40,000 inedördül metr, giňeldilen ösümlik meýdany 60,000 inedördül metre ýeter.Önümçilik kuwwatyny 50% ýokarlandyrar we ýyllyk önümçiliginiň 2 million inedördül metre ýetmegine garaşylýar.
Kompaniýanyň ösüşi täze derejä çykar.

habarlar3


Iş wagty: -20anwar-11-2023